EN | TR

Salgın Hastalıkların Yayılımı Yaz Okulu

(24.07.2017 - 26.07.2017)

Düzenleme Kurulu

Ayşe Hümeyra  Bilge (Kadir Has Üniversitesi)

Funda Samanlıoğlu (Kadir Has Üniversitesi)

Önder Ergönül (Koç Üniversitesi) 

Ders Verecek Akademisyenler

Ayşe Hümeyra  Bilge (Kadir Has Üniversitesi)

Funda Samanlıoğlu (Kadir Has Üniversitesi)

Çiğdem Ak (Koç Üniversitesi)

Program

Ders Saatleri:  Sabah:             9.30-12.30   (ders)
                     Öğleden Sonra: 13.30-16.30 (Uygulama)
 
Katılımcıların kişisel bilgisayarları ile gelmeleri yararlı olacaktır.

Ders içeriği

SIR-SEIR Modelleri: SIR (Susceptible-Infected-Removed) ve SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Removed) dinamik sistemleri salgın hastalıkların yayılımı için temel model olarak kabul edilir. Bu modeller teorik olarak anlatılacak ve çözümler elde edilecektir. Bu derslerde Octave veya Matlab programları kullanılacaktır.
SIR ve SEIR modelleri ile salgın hastalıklardaki artışın zamana göre değişimi incelenebilmektedir.


Gauss Süreci Regresyon Modelleri: Salgın hastalıkların zaman ve mekan içindeki dinamiklerini modellemek için kullanılan Gauss süreci regresyon modelleri tanıtılacak ve enfeksiyon hastalıklarına uygulanacaktır. Bu derslerde R programı kullanılacaktır.

2009 H1N1 salgını: 2009 yılı H1N1 salgını sırasında çeşitli Avrupa ülkelerinde alınmış veri tanıtılacak, bu ülkelerdeki salgına bağlı ölümler ilgili ülkenin sağlık endeksi ve aşılama stratejisi dikkate alınarak incelenecektir. Bu derslerde Microsoft Excel kullanılacaktır.


Bitirme Projesi: İstanbul'da Zombi istilasının modellemesi yapılacaktır (Ref: P. Munz v.d, Inf. Disease Mode. Res. Prog, pp. 133-150, 2009).

Başvuru formu

https://goo.gl/forms/KXHMox8C92N5heYd2  

Etkinlik Yeri

Feza Gürsey Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Kampüsü.

Konaklama

Öğrenciler için Feza Gürsey binasında konaklama imkanı sağlanacaktır. Verimli çalışma yapılabilmesi için evi İstanbul'€™da olan öğrencilerin de yurtta kalmaları tavsiye edilir. 3 gün için yurt ve 3 öğün yemek ücreti 180 TL dir. 

Bilgi Notu

Salgın Hastalıkların Yayılımı Bilgi Notu.

Kayıt Formu

Salgın Hastalıkların Yayılımı Kayıt Formu

Poster

İletişim

ayse.bilge@khas.edu.tr