EN | TR

Mantık Yaz Okulu

Amaç

Çağdaş Biçimsel Mantık Sistemleri, Mantık Felsefesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Şafak Ural (Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği)

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Şafak Ural (Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği)
Doç. Dr. İskender Taşdelen (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. Yücel Yüksel (İstanbul Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi)

Asistanlar

Arş. Gör. Dr. Vedat Kamer (İstanbul Üniversitesi)
Arş. Gör. İbrahim Halil Çetres (İstanbul Üniversitesi)

Afiş

Afiş