EN | TR

Kuantum Mekaniğinde Gizli Değişkenler Yaz Okulu

Okul Hakkında

Kuantum mekaniği, ilk ortaya çıkışından itibaren doğaya bakışımızı
temelinden değiştirmiştir. Einstein, Podolsky ve Rosen’ın, kuramın ilk yıllarında tespit ettikleri çarpıcı ve çelişki gibi gözüken bir özelliği, günümüzde hala ilginçliğini korumaktadır. Kochen ve Specker’in, beraberinde Bell’in, kuramsal çalışmaları ve ardından gelen deneyler, doğanın bağlamsal (contextual) olmayan ve yerel gizli değişkenlerle tasvir edilemeyeceğini göstermiştir. Gizli değişkenleri dışlayan kuramsal tartışmaları iki sınıfa ayırmak mümkündür.

Kochen-Specker yaklaşımında, tek bir gözlemci, yine tek bir fiziksel sistem üzerinde ölçüm yaparken, ikinci grubu oluşturan Bell yaklaşımında, farklı konumlardaki iki gözlemci, kendi sistemleri üzerinde ölçümler gerçekleştirirler. İlk sınıfa giren ve kuantum kuramında ihlal edilebilen en basit eşitsizlik, asgari üç boyutlu bir sistem (kutrit) gerektiren Klyachko-Can-Binicioğlu-Shumovsky (KCBS) eşitsizliğidir. İkinci gruba giren ve yine kuantum sistemlerinde ihlal edilebilen en basit eşitsizlik ise, iki ayrı iki boyutlu sistem (kubit) gerektiren Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH) eşitsizliğidir. Her iki eşitsizliğin ihlali de çok sayıda deneyle gösterilmiştir. Yakın geçmişte, iki eşitsizliğin birbirleriyle ilişkili olduğu ve bir tür “tek-eşlilik” özelliği taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu derslerde, ışıktan hızlı haberleşmenin mümkün olmadığını ifade eden işaretleşememe (no-signaling) ilkesinin genellemesi olan, etkilememe (no-disturbance) ilkesinin KCBS ve CHSH eşitsizlikleriyle ilgili sonuçları tartışılacak, ayrıca bağlamsallığın kuantum hesaplamadaki uygulamalarından bahsedilecektir. Gizli değişken kuramlarına önemli kısıtlamalar getiren Pussey-Barrett-Rudolph teoremi ve ‘t Hooft’un hücresel otomat modeli bahisi geçecek diğer konular arasındadır.

Yaz okulunda işlenecek konular Program sekmesinde detaylıca listelenmiştir.

Düzenleme Kurulu

Zafer Gedik (Sabancı Üniversitesi)

Asistanlar

İskender Yalçınkaya (Sabancı Ü.)
Abdülkadir Canatar (Sabancı Ü.)

Etkinlik Yeri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Feza Gürsey Binası (Ulaşım bilgisi ve krokisi için tıklayınız.)

Adres: Boğaziçi Ünivertsitesi Kandilli Kampüsü, Boğaziçi Üniversitesi, 34684, Çengelköy, İstanbul

Başvuru

Yaz okuluna katılım ücretlidir.Kişi başı günlük ücret 40 TL'dir. 40 TL. ye sabah /öğle ve akşam yemekleri, günde ik kez çay kahve dahldir.
Kontenjan 40 kişi ile sınırlı olup son başvuru tarihi 15 Temmuz 2015 'tir.
Başvuru yapmak için yukarıdaki Başvuru sayfasında bulunan formu doldurmanız gerekmektedir.
Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru için gerekli şartları dikkatlice okumanız gerekmektedir.
Formu doldururken şimdiye kadar aldığınız derslerin ve notların listesini ve not ortalamanızı bildirmeniz, ve gerekirse referans verebilecek bir öğretim üyesinin ismini vermeniz gerekmektedir. Başvurular ders ve not bilgilerine göre ve tüm üniversitelerden katılım gözetilerek değerlendirilecektir.
Konaklama:

Öğrencilere Feza Gürsey binası yurtlarında konaklama imkanı sağlanacaktır. Verimli çalışma yapılabilmesi için İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin de yurtta kalması tavsiye edilir.

Katılım ücreti ve ödeme

Yaz Okulu katılım ücreti kişi başı günlük 40 TL dir.
Bu ücrete dahil olan hizmetler; Kişi başı / 1 Sabah-1 Öğle ve 1 akşam yemeği/ 2 kez çay kahve

Kabul edilen öğrencilerimiz aşağıdaki hesaba yaptıkları toplam üç günlük ( 120TL) ödeme dekontunu kayıt sırasında teslim etmeleri durumunda kayıtlarını kesinleştireceklerdir. Ödeme yapılırken ad-soyad ve kayıt yaptırılan yaz okulu adının yazılması gerekmektedir.

Kayıt Ücreti Yatırılacak hesap bilgileri:

Akbank Boğaziçi Üniv. Şubesi
Şube Kodu 0731
Hesap Numarası 0018020
Iban : TR 37 0004 6007 3188 8000 0180 20
Hesap açılımı Boğaziçi Üniv. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başk. Sosyal Tesis İşletmesi

 

İletişim: fgnano2015@boun.edu.tr

Afiş

Afiş